Samtliga tomter har generösa byggrätter och frikostiga ytor på mellan 1000 och 2000 m2.

Området har kommunalt vatten och avlopp. Infrastrukturen med vägar, el, vatten och avlopp är klar och det är möjligt att söka bygglov enligt den antagna detaljplanen.

Hela området är indelat i två detaljplaner där det nedre tomtområdet, som består av 33 tomter, är i stort sett slutsålt. Några få tomter finns kvar.
Försäljningen av tomter i det nya övre tomtområdet, som består av 54 tomter, pågår för fullt. 

Tomterna ligger i en sluttning och är placerade så att angränsande tomt inte skymmer utsikten. 

Fastigheterna ingår i Dalens Samfällighetsförening, för skötsel av vägar och sophantering.

För att skapa trivsel för både skidåkare och skoteråkare är skotertrafiken i Edsåsdalen reglerad. Detta innebär att all skotertrafik sker via särskilda leder och tomtområdet har anslutningar till dessa.

Kontakta oss

Vänligen använd formuläret nedan för skicka förfrågan till oss, så återkommer vi snarast