Funpark i Brädsvängen

Edsåsdalens funpark hittar du i Brädsvängen

Backen ligger bortanför Kilan och du når brädsvängen från Ravinbanans toppstation.
I Brädsvängen finns hopp, rails och boxar fördelade på två sidor av backen.

Kom ihåg att åka efter din förmåga och att alltid reka hopp innan du hoppar så du vet
hur landningen ser ut.