Liftar Längd Fallhöjd Nedfarter  
 Ravinbanan 500 m 100 m  Gröna 
 Köjaliften (barn) 245 m    33 m  Blå 
 Dalliften 375 m    90 m  Röda 
 Hedungsliften 850 m  136 m     
 Renfjällsliften 950 m  170 m     

  

 

 

 

 

 

Öppettider 

Liftarna öppnar 23 december 2016 och stänger för säsongen 23 april 2017.

Från den 23 december 2016 t.o.m. 15 januari 2017 är liftarna öppna kl. 09.30-15.00
(Julafton till 14.00).

Obs! Vecka 3-5 är liftarna öppna fredag-söndag, 9.30-15.00

Renfjällsliften öppnar den 5 februari.

Från den 5 februari är liftarna öppna 09.00-16.30

Välkomna!

070-227 77 86