Blomstervandringen och Pilgrimskällan
Från Köjagården går man ned till Henån, följer den fram till Dalen där man går över ån och följer stigen mot Lilla Offsjön. Efter vägen finns skyltar med fotografier av de blommor som växer på platsen. 
Efter 3 km kommer man till Vackermon. Där tar leden av söderut och man passerar efter ca 300 m platsen där Baron Hunter från London hade sin jaktstuga för mer än 100 år sedan. 

Vid ledkorsningen kan man i stället välja att fortsätta vandringen rakt fram utefter Offsjöstigen ca 400 m och man kommer då till Pilgrimskällan. Det är en källa som sedan flera hundra år betraktats som en Pilgrimskälla och en hälsokälla.
Turen har nummer 221 i guiden Fjällupplevelser till fots och heter Offsjörundan.


Konst(-ig) stig
Man vandrar från Köjagården och följer Henån men efter ca 1 km viker man av norrut och följer en led som går upp genom Hedungs Gård.  Här börjar en ca 800 m lång Konst(-ig) stig  med mängder av roliga, konstiga och vackra konstverk och installationer, som man upptäcker om man tittar sig noga omkring under vandringen. Stigen avslutas i den branta delen av Hedungsbacken.
Turen har nr 220 i guiden Fjällupplevleser till fots och heter Renfjällsrundan


Historievandring
Denna korta rundtur startar vid Köjagården. Följ den vackra Henån mot Dalen och fortsätt sedan upp genom Hedungs Gård. På lättvandrad grusväg fortsätter du in på den gamla byvägen som var i bruk fram till sekelskiftet. Turen leder dig därefter genom beteshagar och förbi gamla husgrunder. Längs denna nätta tur finns skyltar som berättar om livet i Edsåsdalen förr i tiden.
Turen har nr 222 i guiden Fjällupplevelser till fots.