Lista på privata sponsorer i Edsåsdalen:

¤ Hans Bolin

¤ Olle, Eva, Johanna, Elin och Jakob Mårtensson

¤ Ronnie och Jessica Wengfelt

¤ Familjen Svedlund

¤ Familjen Könberg

¤ Leif Magnusson

¤ Ingrid Larsson

¤ Familjen Edvardsson Larsson

¤ Åsa och Anders Pettersson

¤ Mona och Ole Larsson

¤ Ulrika och Peter Larsson

¤ Helen och Jonas Dahlstrup